Taxatieverslagen: snel én eenvoudig op te vragen

Taxatieverslagen: snel én eenvoudig op te vragen

Op het moment dat een burger wil weten hoe de WOZ-waarde van zijn woning of bedrijfspand tot stand is gekomen, kan hij of zij het taxatieverslag opvragen bij de gemeente. De gemeente is verplicht om dit verslag beschikbaar te stellen. Data B. Mailservice helpt gemeenten al meer dan 25 jaar op het gebied van taxatieverslagen.

WOZ taxatieverslagen

Ieder jaar  taxeren  gemeenten  onroerend goed  om de  WOZ-waarde  van de  in de gemeente aanwezige  objecten te bepalen.  Taxateurs bezoeken één of meerdere panden  die rond de waardepeildatum zijn verkocht  en  kijken dan  naar uiteenlopende zaken:  van  het gebied tot  de  gemiddelde  vierkantemeterprijs en  van het aantal vierkante meters tot  de staat  van  een  object.  Door vergelijking via een computermodel bepaalt de gemeente  vervolgens de waardering van de overige panden.  Daarnaast laten gemeenten foto’s maken van  het  onroerend  goed. Al deze gegevens  komen samen  in het  taxatieverslag.  Dit taxatieverslag is de grondslag en bepalend voor de hoogte van de WOZ-aanslag.

Taxatieverslag opvragen

Burgers krijgen de uitkomst van de taxatie op de deurmat in de vorm van een WOZ-aanslag.  Daarbij sturen de meeste gemeenten het waarderingsrapport,  dat  de  totstandkoming van de  waardebepaling  beschrijft,  niet mee. Als de burger wil weten hoe de WOZ-waarde van zijn woning of bedrijfspand  tot stand is gekomen, moet de gemeente het taxatieverslag beschikbaar stellen.
Data B. Mailservice helpt gemeenten onder meer met het beschikbaar stellen van die taxatieverslagen. We ontvangen de ruwe data in diverse bestandsformaten uit de belastingpakketten van de betreffende gemeente. Vervolgens verwerken we deze gegevens tot taxatieverslagen en slaan we deze verslagen efficiënt en veilig op in ons archief. Wordt een verslag opgevraagd door een burger? Dan is het direct beschikbaar. De  gemeente  kan de  taxatieverslagen  op verschillende manieren  beschikbaar stellen  aan de burger:

  • Via MijnOverheid. De burger logt in op MijnOverheid, gaat naar de tab  ‘Wonen’ en ziet hier een link naar de laatste twee taxatieverslagen. Die link leidt vervolgens naar de  daadwerkelijke  documenten,  welke zijn opgeslagen op de servers bij Data B. Mailservice
  • Door burgers te laten inloggen met hun DigiD op het webportaal  (digitale balie) van de gemeente. De digitale balie haalt de taxatieverslagen uit het  Digitaal Archief van Data B. Mailservice, waar het een beveiligde,  digitale koppeling mee heeft.  De gemeente  regelt  in dat geval  zelf de DigiD-authenticatie.
  • Door burgers  via een link op de digitale gemeentebalie  in te laten loggen op het Digitaal Archief van Data B. Mailservice  met behulp van een veilige DigiD-inlog. Zowel de DigiD-authenticatie als de opslag van de gegevens in het Digitaal Archief wordt in dit geval door Data B. Mailservice verzorgd (als  een gemeente nog  geen DigiD-authenticatie heeft).
  • Via het eigen digitaal archief of Document Management Systeem van de gemeente.

Voor welke vorm u als gemeente ook  kiest of  heeft gekozen;  Data B. Mailservice helpt u bij het eenvoudig en geautomatiseerd produceren van de taxatieverslagen in uw gemeente. Daarbij  merken we dat de manier waarop gemeenten de  taxatieverslagen beschikbaar stellen in grote mate  bepalend is voor de drukte op  de  klantcontactcentra.  Hoe eenvoudiger  taxatieverslagen  door burgers  zijn op te vragen, hoe minder telefoontjes het klantcontactcentrum krijgt.

MijnOverheid, toegangspoort tot informatie


Data B. Mailservice vervult graag een adviserende en faciliterende rol in  het beschikbaar stellen van de  taxatieverslagen.  Anders dan  vaak wordt gedacht, worden op MijnOverheid geen  taxatieverslagen opgeslagen. MijnOverheid  fungeert  slechts  als  toegangspoort  tot de  gegevens.  De gegevens zelf  staan opgeslagen bij een intermediair zoals Data B. Mailservice.  Daarbij maakt het niet uit in welk bestandsformaat u de gegevens bij ons aanlevert. Of u de gegevens nu aanlevert in  XML, Stuf-TAX,  Civision  of een combinatie van bestandsformaten: wij vertalen de  data  moeiteloos naar een voor de  burger leesbaar taxatieverslag in PDF-formaat, waarin alle beschikbare gegevens  (inclusief foto’s)  staan vermeld.

Wil een burger zijn taxatieverslag inzien? Dan:

  1. Inloggen met behulp van DigiD bij MijnOverheid;
  2. MijnOverheid weet op basis van de inloggegevens in welke gemeente de burger woont;
  3. Op basis van  een tabel  checkt MijnOverheid vervolgens  bij welke  intermediair  de  input voor de taxatieverslagen moeten  worden  aangeroepen voor deze burger.  Zo hebben meer dan 100 gemeenten  in Nederland  bepaald: de  taxatieverslagen  voor  onze  inwoners  moeten  bij  Data B. Mailservice  worden  opgeslagen en beschikbaar gesteld.

Zodra de burger een taxatieverslag aanvraagt, haalt het systeem van Data B. Mailservice alle beschikbare data op en giet dit in een taxatieverslag (PDF). Voor de opmaak en inhoud van  dit  taxatieverslag  gebruiken we standaard het vastgestelde model van de waarderingskamer.  Wenst uw gemeente een andere opmaak of inhoud?  Geen enkel probleem. In dat geval ontwikkelen we op maat een template voor  de taxatieverslagen van  uw gemeente.

Bij het genereren  en samenstellen van het taxatieverslag gebruiken we altijd de  laatst ingevoerde gegevens. Heeft uw gemeente  nieuwe foto’s laten maken van het onroerend goed? Dan kunt u dit eenvoudig uploaden in  ons klantenportaal  DBoxx.  Zodra een burger het taxatieverslag van zijn of haar object opvraagt, voegt ons systeem de laatste foto’s – of andere  toegevoegde  informatie - toe in het taxatieverslag.  Hierdoor is het eenvoudig om snel correcties aan te brengen  en is het taxatieverslag altijd up-to-date.

Herindeling gemeenten

Het voordeel van een samenwerking met Data B. Mailservice als intermediair is  goed te merken bij gemeentelijke herindelingen.  Gemeenten  krijgen in die situatie  met veel uitdagingen te maken  en het toegankelijk maken en beschikbaar stellen van de benodigde informatie voor (nieuwe) burgers hoeft daar niet één van te zijn.  We ontzorgen de betrokken gemeenten  volledig door  taxatieverslagen geautomatiseerd te verhuizen naar de  digitale omgeving van de  nieuwe gemeente. U hoeft enkel en alleen aan te geven per wanneer uw gemeente op gaat in, of samengaat met een andere gemeente. Burgers  ondervinden in  de informatievoorziening geen hinder van de herindeling.

Gemeenten  volledig ontzorgen

Naast dat we  taxatieverslagen  kunnen  genereren en klaarzetten in het door uw gemeente gebruikte digitale archief,  verzorgen we voor veel gemeenten ook de  WOZ-aanslagen. Van het opmaken van de WOZ-aanslagen tot het  klaarzetten en versturen (via fysieke post, e-mail of  de Berichtenbox van MijnOverheid): we  ontzorgen  uw  gemeente  volledig. Het grote voordeel is dat u met  slechts één partij te maken  heeft  voor  zowel de productie van uw aanslagen als van uw taxatieverslagen.  Wel zo gemakkelijk!

Wilt u volledig ontzorgd worden en kiest u voor Data B. Mailservice als uw intermediair?  Dan verzorgen we uiteraard het volledige aansluittraject voor u.

Wil je meer weten? Neem vrijblijvend contact op: 

Plan adviesgesprek

Toch liever meteen een offerte?

Vraag offerte aan

Terug naar overzicht