MijnOverheid misverstanden

MijnOverheid misverstanden

Vijf veelgehoorde misverstanden over het gebruik van MijnOverheid

MijnOverheid is een digitale berichtenbox waarin burgers post kunnen ontvangen van overheidsorganisaties en je persoonlijke gegevens kunt inzien. Denk hierbij aan de Belastingdienst, pensioenfondsen, je eigen gemeente, het UWV en de RDW. We kennen MijnOverheid allemaal, of toch niet goed genoeg? Dit zijn de vijf veelgehoorde misverstanden over het gebruik van de digitale berichtenbox:

 Voor wie is MijnOverheid?

Nee, de berichtenbox van MijnOverheid is voor iedereen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vindt h“Is MijnOverheid alleen voor mensen met een smartphone”?

 et belangrijk dat dit digitale portaal voor iedereen toegankelijk is, ook voor mensen die minder digitaal vaardig zijn. Logius is de dienst digitale overheid, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze hebben eigen producten en diensten voor de digitale overheid. Daarnaast beheren ze standaarden die alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening. Tevens zijn ze actief betrokken bij meerdere afsprakenstelsels.

Leesbevestigingen in MijnOverheid?

Om te beginnen is Logius onderdeel van de Rijksoverheid die zorgt voor een digitale overheid. Logius zorgt voor de beschikbaarheid, beveiliging, continuïteit en juiste werking van MijnOverheid. Partners van Logius, zoals Data B. Mailservice, helpen gemeenten, belastingkantoren, waterschappen, pensioenfondsen en andere organisaties met het verkrijgen van toegang tot de berichtenbox en het versturen van berichten naar die berichtenbox.

 Misschien wel één van de belangrijkste misverstanden: “Kan de overheid zien of ik een bericht geopend heb in de berichtenbox”?

Leesbevestiging

Nee, je kunt als overheid, en eigenaar van de verzonden berichten naar MijnOverheid, niet zien of de burger het bericht wel of niet heeft gelezen of geopend. Het blijkt o.a. een veelgehoorde vraag die gesteld wordt door gemeenten die willen voldoen aan de “digitale agenda 2024”.

 Logius biedt géén voorzieningen waarmee het mogelijk is om te achterhalen of berichten zijn gelezen of geopend zijn of niet. Logius deelt dergelijke informatie dus niet met de derden. Niet met de afzender zoals een gemeente of belastingkantoor, maar ook niet met de intermediairs zoals Data B. Mailservice, welke de berichten feitelijk verzenden naar de berichtenbox MijnOverheid. Wel zo veilig ook. Je wilt als burger niet dat je reilen en zeilen binnen de digitale overheid wordt getrackt zoals websites dat bijvoorbeeld doen.

Bericht terugsturen vanuit MijnOverheid?

“Kan ik als burger ook een bericht terugsturen naar de overheid”?

Nee, burgers kunnen alleen berichten lezen in MijnOverheid maar geen berichten terugsturen. Echter kan Data B. Mailservice wel een doorlink in de berichten plaatsen naar bijvoorbeeld een taxatieverslag met SSO. SSO staat voor: Single Sign On; een ontwikkelterm waarmee gegevens meegestuurd kunnen worden in de bestemming van een link. Dit biedt de mogelijkheid voor jou als burger dat wanneer je eenmaal via DigiD bent ingelogd bij de berichtenbox van MijnOverheid, je ook meteen ingelogd kunt zijn bij je belastingbalie van je belastingkantoor. Zodoende kan je met één klik direct je taxatieverslag controleren. Dat maakt het gemakkelijk voor jou als burger en zorgt ervoor dat mensen minder gauw bezwaar gaan maken, bijvoorbeeld als ze meteen toegang kunnen krijgen tot hun taxatieverslag.

Ik wil ook naar MijnOverheid

“Kan ik als organisatie ook berichten plaatsen in MijnOverheid”?

Je kunt als organisatie alleen gebruik maken van MijnOverheid als je ook BSN-nummers mag verwerken. Alleen als het in de wet staat mogen organisaties buiten de overheid BSN gebruiken, voor het doel dat in de wet staat beschreven. Banken gebruiken BSN voor uitwisseling van gegevens met de Belastingdienst en een zorgverlener zoals een huisarts is ook verplicht een BSN te gebruiken. Dit vind je terug in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.
Op 1 juni startte Logius een pilot Digitale Inkomenstoets Woningcorporaties waarmee woningzoekenden inkomensgegevens snel en veilig met woningcorporaties kunnen delen. Het delen van deze gegevens verloopt via MijnOverheid. Getest wordt of het delen van de informatie via MijnOverheid tot meer gemak leidt voor woningzoekenden. Ook wordt onderzocht of de administratieve lasten voor woningcorporaties hiermee worden verlaagd. Deze pilot is in samenwerking met drie woningcorporaties: Staedion (Den Haag), Woonstad (Rotterdam) en Groenwest (Utrecht) en drie woonruimteverdelers: Maaskoepel (Rotterdam), SVH (Den Haag) en SWRU (Utrecht) (Start proef delen van gegevens MijnOverheid, 2021)

Wordt MijnOverheid eigenlijk wel veel gebruikt?

Het gebruik van de Berichtenbox van MijnOverheid blijft stijgen. In 2019 gebruikt het merendeel van de mensen de website van MijnOverheid, 66% en 14% gebruikt zowel de app als de website. Mensen tussen de 25-75 jaar gebruiken relatief vaak MijnOverheid.
(Wie zijn de gebruikers van MijnOverheid, 2021).

 In 2020 steeg het percentage van berichten die binnen 3 weken werden geopend met 4%. Binnen 6 weken is 63% van de verstuurde berichten geopend blijkt uit geanonimiseerde bronnen. Dit is een stijging van 4% ten opzichte van 2019
(Gebruik MijnOverheid Berichtenbox blijft stijgen, 2021).

Opvallend is dat in de pandemie van maart 2020 tot juni 2021 het gebruik iets is afgenomen. Veel gemeenten stuurden juist in die tijd weer meer berichten per brievenpost. Dit bleek uit rapportages van diverse gemeenten en belastingkantoren welke een kanaalstrategie hebben bij Data B. Mailservice. De verwachting is dat de berichtenstromen van meerdere andere domeinen binnen gemeenten ook in de toekomst steeds vaker naar de berichtenbox van MijnOverheid zullen worden gestuurd.

Meer weten?

Wil je meer weten over MijnOverheid en wat er allemaal kan of ben je een overheidsinstantie en wil je zelf ook berichten sturen naar de berichtenbox van MijnOverheid? Vraag dan een adviesgesprek aan.

Plan adviesgesprek

 

 

Terug naar overzicht