Maatregelen in verband met het Corona virus

Data B. Mailservice heeft passende maatregelen hebben genomen om alle opdrachten zo maximaal mogelijk uit te kunnen blijven voeren. Eén van de genomen maatregelen is dat wij ons personeel voor de komende periode zoveel mogelijk vanuit huis laten werken. Medewerkers die wel op de locatie in Leek nodig zijn werken maximaal gescheiden van elkaar op basis van een ploegindeling waarbij de opkomende ploeg pas het pand mag betreden als de afgaande ploeg minimaal 30 minuten daarvoor het pand verlaten heeft en het pand gereinigd is.

Deze indeling is gedaan om maximale continuïteit van de productievoortgang te borgen. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat wij onze normale productiviteit kunnen behalen en minimaliseren wij het risico op besmetting.

Wij hopen u hiermee voldoen te hebben geïnformeerd maar mochten er nog vragen zijn dan zijn wij beschikbaar via de normale communicatiemiddelen.

Met vriendelijke groet,

De directie van Data B. Mailservice BV